24/07/2011

Thử thách tài năng - Liều mạng săn Boss


  - Thời gian: Từ 28/7 đến 31/8/2011
  - Nội dung: Duelist thắng 1 match với boss sẽ nhận được random những card thật (real card) có giá trị. Boss sẽ sử dụng random 1 deck có độ khó tương ứng với mức phí mà duelist bỏ ra.
Level
1
2
3
Thắng
Random 2 real card trị giá 5.000đ
Random 1 real card trị giá 30.000đ
Random 1 real card trị giá 50.000đ
Thua
1 real card trị giá 5.000đ
2 real card trị giá 5.000đ
3 real card trị giá 5.000đ
Phí
5.000đ
10.000đ
15.000đ
Độ khó
Bình thường
Khó
Rất khó
  - List real card mà duelist có thể nhận được khi chiến thắng boss:
  - Độ khó: + Bình thường:Acid Trap Hole, Gravekeeper’s Guard, Nightmare’s Steelcage, The Shallow Grave, Dark Jeroid, Samsara Lotus, Legendary Fiend …
              + Khó: Blackwing monsters, D.D.Warrior Lady, Volcanic Queen, Banisher of the Radiance, Cloak and Dagger, Reptilianne monsters, D.D.Scout Plane…
              + Rất khó: Krebons, Snipe Hunter, Card Destruction, Spell Striker, Exile Force, The Immortal Bushi, Enemy Controller, Mystical Space Typhoon, Karma Cut…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét